زندگی نامه

من مهدی انصاری با نام مستعار دانیال هستم.
متولد سال ۱۳۶۴ در تهران محله امیرآباد. دوست دارم قدم در راه افراد شاخصی همچون پدرم بگذارم.
دانشگاه را با معدل ۱۸٫۱۸ در مقطع کارشناسی و در رشته مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات  تمام کرده و از سال ۱۳۹۰ تا کنون در بسیاری از شرکت های مطرح و بزرگ فعالیت داشته ام.
در آبان ماه سال  ۱۳۹۱ نیز با همسری مهربان زندگی با عشق را آغاز کردم.من و همسرم هم اکنون صاحب یک فرزند با نام آنوشا هستیم.