پالایشگاه ستاره خلیج فارس

یکی از مهم ترین افتخارات من فعالیت در پروژه ساخت بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی در خاورمیانه است که در زیر به صورت تصویری مشاهده خواهید نمود:

قسمت اول:

قسمت دوم :