با عشق زندگی و با عشق کار میکنم، توانمندی های بسیاری دارم و حضورم در هر مجموعه تاثیر گذار خواهد بود و از کار کردن مطابق با استاندارد های جهانی لذت می برم. یکی از مشخصه های بارز رفتاری من علاقه مندی به حل مسائل با استفاده از خلاقیت است.
به محیط شل در هر سیستم عاملی خصوصا متن باز ها علاقه مندم و بسیاری از توانمندی های من به این موضوع ارتباط تنگاتنگ دارد.