پالایشگاه ستاره خلیج فارس

پروژه ساخت بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس