دلایل نیازمندی سیستم های لینوکسی بر پایه توزیع RedHat به مخازن نرم افزاری آفلاین

Linux RedHat Base Offline Repository