نصب نرم افزار ها درسیستم عامل لینوکس بر پایه توزیع RedHat مانند CentOS توسط ابزاری با نام RedHat Package Manager  یا RPM انجام می­شود. ضعف بزرگ این ابزار یعنی جهنم وابستگی ها یا Dependency Hell است بدین معنا که این ابزار نمیتواند وابستگی های هر پکیج نرم افزاری را شناسایی و همزمان با نصب پکیج اصلی به صورت خودکار نصب…