به منظور تنظیم مجدد تمامی رمز عبور ها درست همانند زمانی که برای بار اول Elastix (الستیکس) را راه اندازی میکنید، کافی است تا دستور زیر را وارد کرده تا وارد منوی گرافیکی همانند تصویر زیر شوید:

  [root@danial-ansari.ir ~]# /usr/bin/elastix-admin-passwords –change

دیدگاهتان را بنویسید