دانیال انصاری

من (مهدی) دانیال انصاری هستم، متخصص سیستم های ارتباطی، کنفرانس صوتی و تصویری، سامانه های ارسال و دریافت فکس، راهکار های مبتنی بر سیستم های متن باز بر پایه توزیع RedHat و Ubuntu هستم. شخصی کوشا با پشت کار خوب ، خلاق دارای ایده ها و راهکار های مناسب هستم و قادرم در هر زمینه ای که تخصص دارم راهکار مناسب ارائه داده و یا مشاوره بدهم.